POPTÁVKA SLUŽEB

Neplatný vstup

Jméno zájemce / kontaktní osoby

Neplatný vstup

Příjmení zájemce / kontaktní osoby

Neplatný vstup

Titul(y) před a za jménem

Neplatný vstup

E-mail, na který bude směřována primárně další komunikace!

Neplatný vstup

Pro ověření zadejte e-mail ještě jednou

Neplatný vstup

Kontaktní telefon ve tvaru XXX XXX XXX

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Skutečná smluvní cena závisí na typu a rozsahu poskytovaných služeb, výchozí cena poskytovaných služeb je 600,- Kč / hod.

0/250

Neplatný vstup

Upřesnění typu a rozsahu poptávaných služeb

Neplatný vstup

Název právnické osoby dle OR nebo jméno fyzické osoby

Neplatný vstup

IČ právnické osoby

Neplatný vstup

Adresa bydliště nebo sídla

Neplatný vstup

PSČ obce ve tvaru XXXXX

Neplatný vstup

Obec

ODESLÁNÍ FORMULÁŘE
Neplatný vstup

Osobní údaje zájemce jsou firmou TRIGON SYSTEMA s.r.o. (dále jen Firmou) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku zájemce nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Neplatný vstup

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a škoící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigon.pro

Pro bližší informace o nabízených službách nebo vypracování nezávazné cenové kalkulace využijte

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů

© TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Search